OUDERS

Welkom op De Viaan.

Op deze pagina staat meer informatie voor ouders/verzorgers van onze leerlingen.

Aanmelding 

Wanneer u uw kind wilt aanmelden en het (voorlopig) advies van de school is praktijkonderwijs dan kunt u een afspraak maken voor een oriëntatie gesprek en rondleiding in de school. U neemt hiertoe contact op met de administratie,  info@de-viaan.nl of 072-511 52 13.
In alle overige gevallen kunt u zich wenden tot mevrouw I. Lammers, voorzitter van de Commissie Van Toelating (CvT). 
i.lammers@de-viaan.nl of 072-511 52 13.

24 januari 2024
Open dag 17.00–19.30 uur 
29  maart  2024
uiterste aanmelddatum
(bij voorkeur eerder aanmelden)

Toelatingsprocedure De Viaan 2024-2025.pdf

Lessen

Op De Viaan krijgen de leerlingen les van verschillende docenten. Het tempo en niveau van onderwijs wordt aangepast aan de mogelijkheden van de leerling. Elke klas heeft maximaal 16 leerlingen. Bij de praktijkvakken wordt de klas opgedeeld in halve groepen om de leerlingen meer aandacht te kunnen geven. 

Theorievakken

 • Nederlandse taal en lezen 
 • Rekenen
 • Engels
 • Informatiekunde
 • Sociale Vaardigheden
 • Burgerschap en Loopbaan            

Praktijkvakken

 • Techniek
 • Horeca/Consumptief    
 • Plant en Dier
 • Zorg en Welzijn
 • Handel
 • Bewegen en Sport
 • Kunst
 • Muziek

Begeleiding 

De ontwikkeling van de leerling wordt vastgelegd in het Topdossier. Drie keer per jaar is er een gesprek met de mentor, ouders/verzorgers en de leerling zelf. Elke klas heeft een vaste mentor die de leerlingen goed kent. De mentor is het eerste aanspreekpunt in de begeleiding. Wanneer het nodig is kan er hulp worden gevraagd aan het ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit een ondersteuningscoördinator, school-psycholoog en schoolmaatschappelijk werker.

MAGISTER

In Magister kunnen ouders een deel van de schooladministratie inzien zoals de afwezigheid van uw zoon/dochter en het rooster van de lessen. U ontvangt de informatie en inloggegevens per brief via de administratie.
Voor vragen kunt u contact opnemen via info@de-viaan.nl

 

 

Ouderbijdrage 

De vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 23-24 is gesteld op € 50,-. Het bedrag mag door ouders/verzorgers naar boven of beneden worden bijgesteld. 

Kluis- /kopieerpas is gratis.
Schoolboeken worden door de school aangeschaft.

Topdossier

Voor elke leerling wordt op grond van vorderingen en bijzondere aandachtspunten een Individueel Ontwikkeling Plan (IOP) gemaakt, dit wordt bijgehouden in het Topdossier. De doelen worden samen met de leerling, mentor en ouders opgesteld en geëvalueerd. Tijdens het schooljaar worden ouders 3 keer uitgenodigd voor een gesprek op school samen met hun zoon/ dochter.

Diverse regelingen

Schoolgaande kinderen kosten geld.
Op de volgende pagina kunt u lezen of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming of vergoeding vanuit de gemeente of via stichting Leergeld.

Voor informatie over verschillende mogelijkheden rondom financiële situaties klikt u hier .

Meedenken met de MR

De Medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en heeft instemmingsrecht over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. U kunt meedenken en vragen stellen over zaken die uw interesse hebben. De MR bestaat uit twee of drie ouders, twee docenten en twee leerlingen en komt zes maal per jaar bij elkaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de MR, tel. 072-5115213 of e-mail: info@de-viaan.nl

Vervolg na De Viaan

Alle leerlingen kunnen na het afsluiten van het laatste schooljaar het schooldiploma Praktijkonderwijs behalen of ze krijgen een Schoolverkaring van De Viaan. De leerlingen kunnen dan verder in een baan, een vervolgstudie bij het mbo of een andere plaatsing die passend is. 

Informatie voor schoolverlaters

Heel veel informatie staat vermeld in de schoolverlatersfolder die u hier kunt downloaden.

De PowerPointpresentatie van de ouderavond van 11 april j.l. kunt hier u downloaden.

 

 

18 jaar en nu?

Alles wat je moet regelen en weten als je 18 jaar wordt, is te vinden in de brochure:
"18 jaar, en nu?"

Klik hier om deze te downloaden.

Top