Agenda

Agenda

Alle maanden
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

25 januari 2021

Lessen vallen uit vanaf 12.30 uur, behalve voor klas 1C (i.v.m. gastles social media tijdens 7e uur)

26 en 28 januari 2021

Lessen vallen uit vanaf 12.30 uur

27 januari 2021

Lessen vervallen na 12.30 uur voor leerjaar 3

3 februari 2021 

Open Huis 17.00 - 19.30 uur

3 februari 2021

Einde lessen i.v.m. Open Huis om 13.50 uur

19 februari 2021

Deadline voorlopige sectorkeuze leerjaren 2, 3 en 4/5

22 t/m 26 februari 2021

Voorjaarsvakantie

1 maart 2021

Studiedag personeel, leerlingen vrij, stages gaan gewoon door

8 en 9 maart 2021

Voorstelling HOMERUN voor leerjaar 4/5

12 maart 2021

Voorstelling HOMERUN voor leerjaren 2 en 3

15 en 16 maart 2021

Examens Zorg & Welzijn

22 maart 2021

Examens Zorg & Welzijn, gevolgd door uitreiking certificaat

24 maart 2021

Inleveren sectorkeuzeformulier leerjaren 2 en 3

5 april 2021

Tweede Paasdag

9 april 2021

Deadline definitieve sectorkeuze leerjaren 2, 3 + 4/5

12 april 2021

Start Ramadan

26 april t/m 7 mei 2021

Meivakantie

12 mei 2021

Suikerfeest

13 mei en 14 mei 2021

Hemelvaart

17 t/m 21 mei 2021

25 t/m 28 mei 2021

Examens Entree-opleiding

24 mei 2021

Tweede Pinksterdag

31 mei t/m 2 juni 2021

Proeve van Bekwaamheid Entree

7 t/m 18 juni 2021

Pro-examens (eindgesprekken) schoolverlaters en toekomstige Entree-opleiding

18 juni 2021

Artiance-voorstelling 'Dronken' voor 3A, 3B en 3C

21 juni 2021 van 18.45 - 20.30 uur

Informatiebijeenkomst toekomstige interne Entree-leerlingen, in 2 groepen na elkaar

22 juni 2021

Laatste stagedag leerjaar 3

28 en 29 juni 2021

Lessen vervallen voor leerjaren 1, 2 en S-klas vanaf 12.30 uur

29 juni 2021 van 19.00 - 22.00 uur

Diploma-uitreiking; schoolverlaters 4/5/Entree

30 juni  en 1 juli 2021

Lessen voor leerjaar 3 vallen uit vanaf 12.30 uur

2 juli 2021

Leerjaren 1, 2 en S-klas vrij

2 juli 2021 van 10.00 - 12.00 uur

Ontvangst nieuwe 1e jaars leerlingen

5 t/m 9 juli 2021

Geen lessen

5 juli van 8.30  - 12.00 uur

Mentorafsluiting, leerjaren 1, 2, S-klas incl. Vossenjacht

7 juli 2021

Deadline instemming Topdossier door ouders

12 juli t/m 20 augustus 2021

Zomervakantie 2021

Top