LEERLINGEN

Welkom op De Viaan.

Op deze pagina staat informatie voor de leerlingen bij ons op school.

INLOGGEN: WEBMAIL

INLOGGEN: MUISWERK

De Lessen 

Op De Viaan krijgt je praktijk- en theorievakken. 

Je zit in een klas met 16 leerlingen en een eigen mentor.  Vanaf leerjaar 2 start de voorbereiding voor je stage. Je kunt kiezen vanaf leerjaar 3 uit de volgende sectorvakken: Techniek,  Zorg en Welzijn,  Plant en Dier,  Handel of Horeca.

Je schooldag start met een mentor half uur, waarbij schoolzaken worden besproken en verschillende onderwerpen goed worden uitgelegd.

Schooltijden   

1e uur mentor half uur 08:30 - 09:00 uur
2e uur  09:00 - 09:50 uur
3e uur 09:50 - 10:40 uur
Kleine pauze 10:40 - 10.55 uur
4e uur  10:55 - 11:45 uur
5e uur 11:45 - 12:35 uur
Grote pauze 12:35 - 13:00 uur
6e uur   13:00 - 13:50 uur
7e uur  13:50 - 14:40 uur
tijd voor coaching 14:40 - 15:00 uur     

 

Muiswerk

Voor een aantal vakken kan je huiswerk krijgen van je docent.

Dit wordt op De Viaan Muiswerk genoemd, omdat het kleine opdrachten zijn. Tijdens de les geeft de docent goed uitleg en meer tips.

Zo kan je zelf zoeken als je inlogt bij Muiswerk met je naam en je wachtwoord.

Klik hier om in te loggen.

Portfoliomap

Alle leerlingen hebben een portfoliomap op school waar de papieren met behaalde vaardigheden en eigen werk in worden bewaard.

In leerjaar 3 en leerjaar 4/5 krijg je vaardigheidsbewijzen van praktijk- en theorievakken. Ook de stages bij een stage bedrijf tellen mee voor het Praktijkschool-examen.

Regels 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle leerlingen een kluisje met een eigen pasje. Dit kluispasje kan ook gebruikt worden om te kunnen kopiëren . De pas is gratis maar bij verlies moet er een nieuwe pas worden aangeschaft voor 5 euro.

In elke klas en in de hele school hangen posters met gedragsregels. Lees deze regels goed, dan blijft het gezellig op school.

Op De Viaan is een Switch-lokaal waar je door een docent wordt begeleid als je uit de klas bent gestuurd. Ook leerlingen die nog niet gewend zijn of die het te druk vinden in een klas kunnen daar naar toe.

Bekijk hier de Switch-procedure
Bekijk hier de Switch-invullijst

Leerlingenraad

Elke klas kiest één of twee klassenvertegenwoordigers. De leerlingenraad komt twee keer per jaar bij elkaar onder begeleiding van een docent en een directielid van De Viaan.

De leerlingenraad gaat over zaken die voor de leerlingen belangrijk zijn. Na elke vergadering worden notulen en afspraken in de klas besproken tijdens de mentorlessen.

De notulen van de leerlingraad d.d. 11-11-2020 kun je hier downloaden

Gezonde School

De Viaan kiest voor een Gezonde School omdat gezonde leerlingen beter kunnen presteren.

Wij zijn een rookvrije en drugsvrije school. Energiedrankjes zijn ook verboden. In de kantine zijn gezonde broodjes en snacks te koop. Tijdens de pauzes kan je buiten op het schoolplein actief bewegen. Met je klas kan je verschillende lessen volgen onder meer ook in het theater, bij beeldende vorming en met muziek. 

Lees meer over:
de Gezonde Schoolkantine
het Gezonde School Vignet

Website: www.gezondeschool.nl


Sport

De Viaan heeft een grote sportzaal voor gymlessen. Er zijn elk jaar sportdagen met de hele school. Je kunt meedoen met schoolvoetbal van 4 tegen 4 spelers (jongens en meisjes).

Onze school doet ook mee aan “Olympic Moves” met een eigen dansgroep.

Website: www.kvlo.nl/olympicmoves.html

Examens

Na leerjaar 4/5 kan je het Pro-diploma (praktijkschool onderwijs) ontvangen wanneer je in je Portfolio alle opdrachten hebt gehaald en een praktijkexamen hebt gedaan op De Viaan. Bij de interne Entree-opleiding horen aan het eind van het schooljaar examentoetsen en een praktijktoets op je stageadres met een examinator. 

Download hier:

Handboek examen voor leerling 20-21

Reglement Pro-diplomering regio NH

Examenregeling Entree

 

Branche certificaten

In leerjaar 4/5 en Entree-opleiding bestaat de mogelijkheid voor leerlingen om examen (branche-examen) te doen voor het praktijkvak dat zij volgen en een zogenaamd branche-certificaat te behalen. De mentor bespreekt met de leerling en diens ouders/ verzorgers voor welke certificaatroute de leerling in aanmerking komt.

Top