LEERLINGEN

Welkom op De Viaan.

Op deze pagina staat informatie voor de leerlingen bij ons op school.

inlog: OFFICE 365

inlog: NUMO

inlog: STUDIEMETER

De Lessen 

Op De Viaan krijg je praktijk- en theorievakken. 

Je zit in een klas met max.16 leerlingen. Elke klas heeft een eigen mentor.  Vanaf leerjaar 2 start de voorbereiding voor je stage. Je kunt kiezen vanaf leerjaar 3 uit de volgende sectorvakken: Techniek,  Zorg en Welzijn,  Plant en Dier,  Handel of Horeca.

Je schooldag start met een mentor half uur, waarbij schoolzaken worden besproken en verschillende onderwerpen goed worden uitgelegd.

Switch

Op De Viaan is een Switch-lokaal waar je naar toe gaat als je de klas uit bent gestuurd. Je wordt daar begeleid door een docent. Ook leerlingen die nog niet gewend zijn of die het te druk vinden in de klas, kunnen hier naar toe.

Het gehele switch protocol 23-24 is hier te lezen

Portfoliomap

Alle leerlingen hebben een portfoliomap op school waar de papieren met behaalde vaardigheden en eigen werk in worden bewaard.

In leerjaar 3 en leerjaar 4/5 krijg je vaardigheidsbewijzen van praktijk- en theorievakken. Ook de stages bij een stage bedrijf tellen mee voor het Praktijkschool-examen.

Schooltijden   

1e uur mentor 1/2 uur 08:30 - 09:00 
2e uur  09:00 - 09:50 
3e uur 09:50 - 10:40 
Kleine pauze 10:40 - 10.55 
4e uur  10:55 - 11:45 
5e uur 11:45 - 12:35 
Grote pauze 12:35 - 13:00 
6e uur   13:00 - 13:50 
7e uur  13:50 - 14:40 
tijd voor coaching 14:40 - 15:00     

 
Voor leerjaar 4/5 en Entree gelden op maandag en dinsdag afwijkende pauze- en lestijden.

Afspraken 

Aan het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen een kluisje met een eigen pasje. Dit pasje kan ook gebruikt worden om te  kopiëren. De pas is gratis maar bij verlies moet er een nieuwe pas worden aangeschaft voor 5 euro.

In elke klas en in de hele school hangen posters met onze school-afspraken. Lees deze goed, dan blijft het gezellig op school.

Examens

Na leerjaar 4/5 kan je het Pro-diploma (praktijkschool onderwijs) ontvangen wanneer je in je Portfolio alle opdrachten hebt gehaald en een praktijkexamen hebt gedaan op De Viaan. Bij de interne Entree-opleiding horen aan het eind van het schooljaar examentoetsen en een praktijktoets op je stageadres met een examinator.
Alle belangrijke datums voor schooljaar 23-24 staan vermeld in het examenreglement deel B en zijn te zien in onze jaaragenda op de homepage van de website.

Download hier:

Examenreglement schooldiploma Praktijkonderwijs Deel A 23-24

Handboek examen voor leerling deel B 23-24

Handboek ORGB examenregeling Entree 22-23

Branche-certificaten

In leerjaar 4/5 en Entree-opleiding bestaat de mogelijkheid om examen (branche-examen) te doen voor het praktijkvak dat je volgt en een zogenaamd branche-certificaat te behalen.
De mentor bespreekt met jou en je ouders/ verzorgers voor welke certificaatroute je in aanmerking komt.

Leerlingenraad

Elke klas kiest één of twee klassenvertegenwoordigers. De leerlingenraad komt twee keer per jaar bij elkaar onder begeleiding van een docent en een directielid van De Viaan.

De leerlingenraad gaat over zaken die voor de leerlingen belangrijk zijn. Na elke vergadering worden notulen en afspraken in de klas besproken tijdens de mentorlessen.

 

Gezonde School

De Viaan kiest voor een Gezonde School omdat gezonde leerlingen beter kunnen presteren.

Wij zijn een rookvrije en drugsvrije school. Energiedrankjes zijn ook verboden. In de kantine zijn gezonde broodjes en snacks te koop. Tijdens de pauzes kan je buiten op het schoolplein actief bewegen. 

Lees meer over:
de Gezonde Schoolkantine
het Gezonde School Vignet

Website: www.gezondeschool.nl

Top