Branche-certificaten

Er bestaan twee soorten branche-examens, te weten:

  • De SVA1 examens worden op school afgenomen door een externe examinator. De leerling kan hieraan deel nemen als deze tijdens de lessen voldoende inzet toont en laat zien dat hij/zij voldoende vaardig is om het examen te halen.
  • De SVA2 examens worden op de stageplaats afgenomen door een externe examinator. Tijdens het examen moet de leerling laten zien dat hij/zij als werknemer in een bedrijf kan werken.
Top