Contact

Praktijkschool De Viaan
Havinghastraat 11
1817 DA Alkmaar
Tel: 072 - 511 52 13
E-mail: info@de-viaan.nl

Ziekmelden? Bel vóór aanvang van de lessen via 072 – 511 52 13.

Alle praktische informatie is verzameld op deze  overzichtskaart

Schoolleiding

Directeur 
Mw. M. Croes
                   
Plaatsvervangend directeur en afdelingsleider 4e en 5e jaar en Entree-opleiding
Dhr. J.J.M. van de Kamer  

Afdelingsleider 1e, 2e, 3e jaar en Structuurklas (S-klas) en Voorzitter Commissie van Toelating
Mw. I. Lammers

Via algemene mail of tel. 072-5115213 kunt u contact opnemen.

Team

Medewerkers van De Viaan
Voor een overzicht van alle medewerkers klikt u hier

Ondersteuningsteam
Dhr. P. van der Beek - Ondersteuningscoördinator
Dhr. H.F. Bart - Schoolpsycholoog
Mw. I. Leegwater - Maatschappelijk Werk

Stagekantoor
dhr. P. Habib - stagebegeleider
mw. M. Leguit - stagebegeleider
mw. D. Schouten - stagebegeleider
mw. A. Slisser - stagebegeleider

Contactpersoon leerlingen        
Mw. F. Cnossen
Dhr. R. van Heijningen 
Veiligheidscoördinator             
Dhr. P. van der Beek
Anti-pestcoördinator
Mw. S. de Wit
Trajectbegeleiding                   
Dhr. E. Bezema en mw. M. de Ruiter

Ziek melden

Wanneer uw kind ziek is, verzoeken wij u dit door te geven vóór aanvang van de lessen via 072 – 511 52 13. Met een keuzemenu wordt u naar de betreffende afdeling doorverwezen. 

Bij verzuim vanwege een bezoek aan de huisarts of tandarts verzoeken wij u de school hiervan vooraf op de hoogte te stellen door een verzuimkaart in te leveren. De verzuimkaart kunt u hier downloaden.

Leerlingen die op school ziek worden, melden zich bij de receptie. De ouders worden daarna op de hoogte gesteld dat de leerling naar huis gaat.

Verlof aanvragen

Het is niet toegestaan om leerlingen verlof te verlenen buiten de schoolvakanties. Alleen vanwege een dringende reden kan minimaal 3 weken voor de betreffende datum een verlofdag door een ouder/verzorger worden aangevraagd.

Hiervoor gebruikt u een aanvraagformulier verlof. Dit formulier kunt u hier downloaden. Ook kan u dit formulier bij de administratie van de school ophalen. Het aanvraagformulier verlof wordt ingeleverd bij de betreffende afdelingsleider. De ouders/verzorgers ontvangen schriftelijk antwoord op hun verzoek.

De meest gestelde vragen over verlof vindt u op www.leerplichtwegwijzer.nl.

Vakanties 22-23

Voorjaarsvakantie: 
27 februari t/m 3 maart '23
Tweede Paasdag: 10 april '23
Meivakantie: 
24 april t/m 5 mei '23
Hemelvaart: 18 en 19 mei '23
Tweede Pinksterdag: 29 mei  '23
Zomervakantie: 
24 juli t/m 1 september '23

Voor de vakanties in schooljaar 2023-2024 klikt u hier .

Bestemd voor personeel:

klik hier om direct in te loggen bij: 

Webmail

Zermelo

Intranet SOVON

Youforce

 

Werken op De Viaan

   

Klik hier voor onze wervingsvideo


Voor evt. vacatures, zie www.sovon.nu/vacatures

Top