Praktijk werkt

Doe je mee?

 

Overzicht stage

Leerjaar 1 - voorbereiding interne stage
Leerjaar 2
- interne stagewerkzaamheden binnen de school
Leerjaar 3
- twee dagen per week stage in de gekozen praktijk richting
Leerjaar 4/5
- drie dagen per week stage bij een bedrijf met werk in het praktijkvak
Entree-opleiding
- drie dagen per week stage bij een erkend leerbedrijf

informatie overgang lj 2 naar 3
informatie overgang lj 3 naar 4
informatie vervolg na lj 4


School in de Praktijk

Stage is een belangrijk onderdeel van ons schoolprogramma. In leerjaar 1 en leerjaar 2 krijgen de leerlingen lessen ter voorbereiding op de externe stage. In leerjaar 3 is dit twee dagen per week en in leerjaar 4/5 drie dagen per week. Door middel van een stage leren de leerlingen welke mogelijkheden er zijn op de arbeidsmarkt. Tevens ontwikkelen zij vaardigheden die voor bedrijven van belang zijn. Het gaat dan om op tijd komen, initiatief nemen en omgaan met anderen. Voor de praktijkstage maken de leerlingen een keuze uit de sectorvakken Techniek, Zorg en Welzijn, Plant en Dier, Handel of Horeca.

Kledingvoorschriften 

Bij de interne stage op school en bij praktijkvakken dragen de leerlingen passende kleding. Bij de horecalessen is dat een wit T-shirt en een wit schort. Meisjes met een hoofddoek mogen alleen een katoenen doek dragen tijdens de kooklessen. Bij Zorg en Welzijn, Plant en Dier en Techniek dragen de leerlingen een schort of overall bij de uitvoering van werkzaamheden.

Tijdens de externe stage worden de leerlingen gevraagd om nette kleding te dragen. Het stagebedrijf geeft aan wat er van de leerlingen wordt verwacht.

Stageovereenkomst

Leerlingen die naar een stagebedrijf gaan, werken onder toezicht van een volwassene. Afhankelijk van de leeftijd zijn er regels over het soort werk dat jongeren mogen verrichten. In de wet is er een onderscheid tussen jongeren jonger dan 16 jaar en jongeren van 16 jaar en ouder.

Vanaf 14 jaar mogen leerlingen van een praktijkschool stage lopen. Dit is mogelijk wanneer ouders de stageovereenkomst tekenen die is afgesproken tussen De Viaan, de leerling en het bedrijf.

 

Informatie voor bedrijven

De Viaan heeft contacten met diverse bedrijven in de regio. Wanneer u interesse heeft om een praktijkschoolleerling te plaatsen kunt u contact opnemen met één van onze stagebegeleiders,
via 072-5115213 of email:

dhr Maarten Flecken
m.flecken@de-viaan.nl 
dhr Piere Habib
p.habib@de-viaan.nl 
mw Margriet Leguit
m.leguit@de-viaan.nl
mw Diana Schouten
d.schouten@de-viaan.nl
mw Angela Slisser
a.slisser@de-viaan.nl

 

Stagebedrijf worden

Dit zijn de voorwaarden voor een bedrijf waar de leerling een stageovereenkomst mee kan sluiten:

  • Het stagebedrijf kan een leerling een goede en veilige werkplek bieden.
  • In het stagebedrijf is een praktijkopleider aanwezig die de leerling goed kan opleiden en coachen.
  • Het stagebedrijf is bereid om regelmatig contact te onderhouden met De Viaan over het verloop van de stage d.m.v. telefonisch contact en werkbezoek.
  • Het stagebedrijf maakt tijd, ruimte en middelen vrij voor het praktijkleren.
Top