School in de Praktijk

In leerjaar 1 worden er lessen sociale vaardigheden, theorie- en praktijkvakken gegeven die aansluiten op de voorbereiding voor een interne stage binnen onze school. De leerlingen maken kennis met de sectorvakken bij Techniek, Zorg en Welzijn, Plant en Dier, Handel of Horeca.

In leerjaar 2 krijgen alle leerlingen een interne stage. De leerlingen helpen mee bij diverse werkzaamheden binnen de school. Tijdens dit leerjaar vindt er een beroepskeuzetest plaats om de keuze voor een praktijkrichting te kunnen maken. Daarnaast gaan de leerlingen gedurende een korte periode naar het Stage Trainingscentrum (STC). Dit is een inpakbedrijf aan de Schermerweg in Alkmaar. Het STC is een beschutte werkomgeving waar de leerling een goede werkhouding aan kan leren.

In leerjaar 3 kiezen de leerlingen een stagebedrijf voor twee dagen per week. De leerlingen hebben dan een keuze gemaakt uit een van de sectorvakken Techniek, Zorg en Welzijn, Plant en Dier, Handel of Horeca. Ze krijgen een stageplaats aangeboden in overleg met de mentor en de stagebegeleider. De stage wordt begeleid door een stagebegeleider van De Viaan.

In leerjaar 4/5 gaan de leerlingen drie dagen per week naar een stagebedrijf gekoppeld aan het gekozen sector vak. De stage kan leiden tot arbeidsmatige dagbesteding, een arbeidscontract of een vervolgopleiding (zie tabblad OUDERS, Vervolg na De Viaan).

Leerlingen van de interne Entree-opleiding op De Viaan hebben twee dagen theorieles en drie dagen stage. Na het positief afronden van deze opleiding kan de leerling mogelijk doorstromen naar een mbo-opleiding niveau 2.  Bij onze interne Entree-opleiding is een stage bij een erkend leerbedrijf verplicht. Een bedrijf die deze erkenning nog niet heeft, kan met ondersteuning van het stagebureau van De Viaan een aanvraag doen bij Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven. Meer informatie is te vinden bij www.s-bb.nl/bedrijven.

 

Top