Vervolg na De Viaan

Nazorg
Het stagebureau van De Viaan gaat de leerlingen na het verlaten van de praktijkschool nog twee jaar volgen. In die periode wordt ondersteuning aangeboden waar nodig.

De uitstroom van leerlingen na hun schoolperiode is gericht op drie niveaus:

  • A-stroom  Arbeidsmatige dagbesteding
  • B-stroom  Werk (onder begeleiding of beschut)
  • C-stroom  Leren eventueel in combinatie met werk

De stagecoördinator is samen met de mentoren betrokken bij de stage plaatsing van leerlingen in de gekozen praktijkrichting van Techniek,  Zorg en Welzijn,  Plant en Dier,  Handel of Horeca.

Na leerjaar 4/5 kunnen leerlingen op De Viaan de interne Entree-opleiding niveau 1 voor het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) volgen. Daarna kunnen zij doorstromen naar een mbo-opleiding in de regio. Wij werken samen met het Horizon College en het Clusius College om de overgang van leerlingen naar het vervolgonderwijs goed te begeleiden.

De Viaan heeft een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven in de regio Noord-Holland Noord waardoor leerlingen na de praktijkschool een passende arbeidsplaats kunnen vinden. De Viaan is ook vertegenwoordigd in het Expertise Centrum Arbeid (ECA) waar men zich bezig houdt met het bemiddelen en begeleiden naar werk.

 

Top