Begeleiding 

De ontwikkeling van de leerling wordt vastgelegd in het Topdossier. Drie keer per jaar is er een gesprek met de mentor, ouders/verzorgers en de leerling zelf. Elke klas heeft een vaste mentor die de leerlingen goed kent. De eigen ontwikkeling is een belangrijk thema om te leren op een goede manier met zichzelf en met anderen om te gaan. De mentor is het eerste aanspreekpunt in de begeleiding. Wanneer het nodig is kan er hulp worden gevraagd van het ondersteuningsteam voor extra onderzoek. Het team bestaat uit een ondersteuningscoördinator, schoolpsycholoog en een schoolmaatschappelijk werker.

Extra hulpaanbod
In samenspraak met de mentor, ondersteuningscoördinator en het ondersteuningsteam kunnen er extra trainingen worden gegeven aan een leerling zoals sociale vaardigheid, weerbaarheidstraining, trajectondersteuning en taal- en leesbegeleiding.
 
Sociale vaardigheidstraining  
Leerlingen die op de stage problemen hebben met het aanspreken van anderen, kunnen op verzoek van de mentor extra sociale vaardigheidstraining krijgen. Ook leerlingen die vaak gepest worden, of moeite hebben met het maken van contact, komen voor extra training in aanmerking.

Weerbaarheidstraining
Sterke Meidentraining wordt gegeven door docenten aan leerlingen die daarvoor in aanmerking komen. De aanmelding loopt via het ondersteuningsteam.
 
Trajectondersteuning
Leerlingen die een langer durende 1 op 1 ondersteuning nodig hebben op het gebied van gedrag, school-/werktaken en sociaal-emotionele ontwikkeling krijgen hierbij begeleiding van een docent. Alle leerlingen met een stoornis, bijv. AD(H)D, ODD, Autisme of anders komen hiervoor in aanmerking. De aanmelding loopt via het ondersteuningsteam.

Taal- en leesbegeleiding 
Leerlingen die problemen hebben met spraak en taal (o.a. woordenschat, lezen, spelling) krijgen extra taal lessen van een NT2-docent (Nederlands als Tweede Taal). Er wordt geoefend met de vaardigheden: Spreken, Lezen, Luisteren en Schrijven. Deze NT2-lessen zijn speciaal afgestemd op anderstalige leerlingen. Het streven is om de leerling zoveel Nederlands te leren dat hij/zij op een stageplek kan functioneren. De aanmelding loopt via het ondersteuningsteam.

Top