Interne Entree-opleiding

Leerlingen die de Entree-opleiding op De Viaan volgen, kunnen in dit extra jaar het diploma mbo niveau 1 behalen, waarmee ze mogelijk verder kunnen leren op een mbo niveau 2-opleiding. Het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) in de regio bepaalt of een leerling wordt toegelaten op een mbo niveau 2 of wordt afgewezen.

De leerling moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om deel te nemen aan de interne Entree-opleiding binnen De Viaan:

  • De leerlingen hebben twee dagen theorieles en drie dagen stage.
  • De leerlingen die de Entree-opleiding volgen moeten een stage contract hebben met een erkend leerbedrijf.
  • In de maand december in het Entree-opleidingsjaar krijgen de leerlingen een bindend studieadvies. Dat betekent dat de school de verwachting heeft dat de leerling het schooljaar en het examen positief kan afronden.
  • In de maand mei zijn de examens, zowel theorie (op De Viaan) als een praktijkexamen (Proeve van Bekwaamheid) op het stageadres.
  • Na het behalen van het Entree-diploma kan de leerling mogelijk doorstromen naar een mbo-opleiding niveau 2. Het is ook mogelijk dat de leerling na overleg het advies arbeid (werk) krijgt.

Verdere informatie over de Interne Entree-opleiding 2024-2025 kunt u hier lezen.

Voor vragen over de mogelijkheid tot het volgen van de interne Entree-opleiding kunt u contact opnemen met de heer J.J.M. van de Kamer, afdelingsleider leerjaar 4, 5 en Entree.
E-mail: j.vandekamer@de-viaan.nl 

Top