Sectorvakken

Techniek
Techniek is onderverdeeld in houtbewerking en metaalbewerking en wordt gegeven door vakdocenten uit de praktijk. Bij de lessen houtbewerking leren de leerlingen werken met handgereedschap met veel aandacht voor veiligheid en nauwkeurigheid. Metaalbewerking is gericht op de basispraktijk van het lassen, installatietechniek, elektra en fiets technisch onderhoud. De leerlingen kunnen meerdere vaardigheidsbewijzen halen voor hun portfolio.

Horeca/Consumptief
Het vak Consumptief voor de eerste twee leerjaren is gericht op zelfredzaamheid en de leerlingen enthousiast maken voor het vak. In leerjaar 2 krijgen de leerlingen koken met verschillende technieken. Ook is er aandacht voor theorie, materiaal- en warenkennis. Het vakjargon mag hierbij niet ontbreken. Aan het einde van het tweede jaar kiest de leerling of hij/zij zich verder wil scholen binnen de Horeca. In de leerjaren 3 en 4/5 werken we toe naar een diploma niveau 1 via het SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca, dit diploma is landelijk erkend). De leerlingen volgen een stagejaar in een horecabedrijf.

Plant en Dier
De leerlingen gaan zelf groenten kweken en dieren verzorgen. Naast ons schoolgebouw hebben wij een grote tuin die wij met elkaar onderhouden. Er wordt les gegeven over diervoeding en verzorging. In de schooltuin zijn ook kippen en konijnen. Daarnaast zijn er excursies en wordt er meegewerkt aan natuurprojecten in de schoolomgeving.

Zorg en Welzijn
Zorg en welzijn is een vak voor leerlingen die van mensen houden. De leerlingen krijgen naast theorie altijd praktijkles. De lessen gaan over zorgen voor jezelf, je omgeving  en je huishouden. Verder wordt er les gegeven in uiterlijke verzorging, EHBO, voeding, omgaan met ouderen en kinderen en het zelfstandig worden in de maatschappij.  Zorg en welzijn heeft een goed ingericht lokaal met een keuken, twee bedden, schoonmaak benodigdheden, kaptafels en kapsalon wasbakken en stoelen voor uiterlijke verzorging.

Handel
Het vak handel is onderverdeeld in theorielessen over de detailhandel en praktijk. De leerlingen krijgen opdrachten voor hun portfolio. Tijdens de praktijk werken de leerlingen in een lokaal met winkelschappen. Hier leren zij vakken vullen, artikelen prijzen, spiegelen, inpakwerkzaamheden worden getraind en  de kassavaardigheden. Ook wordt er met het computerprogramma ‘Kiem’ gewerkt. Vanaf leerjaar 3 hebben de leerlingen een stage in een winkel of in een magazijn. Daarnaast krijgen zij extra lessen voor hun werknemersvaardigheden bij een supermarkt filiaal. In de maand mei worden de praktijkexamens afgenomen op het stagebedrijf.

Vaardigheidsbewijzen en erkende certificaten

  • VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu basis niveau)          
  • Werken in de schoonmaak
  • Werken in een (zorg)instelling
  • Dierverzorging                      
  • Onderhoud plantsoenen    
  • Onderhoud schoolomgeving 
  • Heftruckchauffeur
  • Winkelmedewerker               
  • SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca)
Top