Onderwijs op De Viaan

Het onderwijs op De Viaan is onderverdeeld in een onderbouw (leerjaar 1, leerjaar 2,  Structuurklas) en een bovenbouw (leerjaar 3, leerjaar 4/5 en een interne Entree-opleiding).Voor nieuwe leerlingen van andere scholen voor voortgezet onderwijs is er een instroomklas.

Bij de samenstelling van de klassen wordt rekening gehouden met de leeftijd van de leerling, het cognitieve niveau, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het leerlingenaantal. Een klas heeft maximaal 16 leerlingen. Bij de praktijkvakken worden de leerlingen ingedeeld in groepen van maximaal 12 leerlingen. Drie keer per jaar zijn er rapportbesprekingen waarbij in overleg met de mentor, de ondersteuningscoördinator, de ouders en de leerling de vooruitgang en de doelstelling worden besproken. Onze inzet is om elke leerling succes te laten ervaren op zijn/haar niveau.

 
Stuctuurklas (S-Klas)
De S-klas is een kleine klas voor leerlingen met een autisme spectrumstoornis, angstproblemen en/of teruggetrokken gedrag. Deze leerlingen hebben een continue ondersteuning nodig, waardoor het volgen van regulier praktijkonderwijs (nog) niet lukt. Ook kan dit tijdelijk een observatieplaatsing zijn. Er is meer individuele aandacht mogelijk door een vaste structuur en individuele aanpassing aan het tempo, het niveau en de concentratie van de leerling.

Instroomklas
De Instroomklas op De Viaan is als proef begonnen in januari 2020. Leerlingen die gedurende het schooljaar willen overstappen vanuit een andere school voor voortgezet onderwijs krijgen de gelegenheid om te wennen aan de nieuwe manier van leren op een praktijkschool. Zij werken in een kleine klas aan stage vaardigheden, sociale vaardigheden, praktijkvakken en theorievakken. Op deze manier is het niet meer nodig om tot het nieuwe schooljaar te wachten met de overstap naar De Viaan.

Praktijkvakken
Bewegen en Sport
In elk leerjaar krijgen de leerlingen gymnastiek en sportlessen. Het doel is met plezier bewegen als onderdeel van een actieve en gezonde leefstijl. Er worden ook verschillende sporten aangeboden zoals hockey, voetbal, badminton, basketbal en atletiek.Jaarlijks wordt er een sportdag georganiseerd voor alle leerlingen met gebruik van het sportpark tegenover ons schoolgebouw.

Beeldende vorming
Leerlingen krijgen les met open opdrachten waarin tekenmateriaal, verf, klei, papier-maché, steen, was, hout, enz. wordt gebruikt. Er zijn opdrachten die alleen of samen worden gemaakt. Veel van de werkstukken hangen in onze school. Elk jaar zijn er ook kunstexcursies buiten school. Zo leren de leerlingen zelf kunst maken én kunst beter begrijpen.

Textiele werkvormen
De leerlingen krijgen les om hun handvaardigheden te oefenen met verschillende textielproducten. Het vak is zowel technisch als creatief. Ze maken praktische en decoratieve objecten met verschillende technieken.

Theater
In onze theaterzaal krijgen leerlingen de kans om samen op te treden. Ze leren bij de theaterlessen naar elkaar te kijken en luisteren, voor elkaar te applaudisseren en positieve feedback te geven. Ze begrijpen uitingen van doen-alsof en ze krijgen de kans een mening en idee te ontwikkelen over ‘de gespeelde werkelijkheid’. Dit stimuleert het zelfvertrouwen, de mondelinge taalvaardigheid, het voorstellingsvermogen en de creativiteit.

Muziek
Leerlingen ervaren dat het leuk en leerzaam is om samen muziek te maken. Ze leren niet alleen iets over muzieksoorten, maar ook om aandacht vol te houden en samen plezier te hebben.

Workshops
In leerjaar 1 en leerjaar 2 krijgen de leerlingen elke vrijdagmiddag keuze uit workshops met diverse activiteiten zoals sporten, toneel, banket maken, wereld om je heen etc.

Voorstellingen
Gedurende het schooljaar zijn er voor alle klassen voorstellingen met subsidie van theatergroepen op school of in het theater van Alkmaar. De voorstellingen gaan over maatschappelijke thema’s voor jongeren zoals: social media, safe school, seksualiteit bij jongeren. Elk jaar in december organiseert de school een Paarse Vrijdag met aandacht voor LHTBI.

Excursies
Bij de praktijkvakken worden er excursies georganiseerd naar bedrijven in de regio.

Top