Onderwijs op De Viaan

Het onderwijs op De Viaan is onderverdeeld in een onderbouw (leerjaar 1, leerjaar 2,  Structuurklas) en een bovenbouw (leerjaar 3, leerjaar 4/5 en een interne Entree-opleiding).

Bij de samenstelling van de klassen wordt rekening gehouden met de leeftijd van de leerling, het cognitieve niveau, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het leerlingenaantal. Een klas heeft maximaal 16 leerlingen. Bij de praktijkvakken worden de leerlingen ingedeeld in groepen van maximaal 12 leerlingen. Drie keer per jaar zijn er rapportbesprekingen waarbij in overleg met de mentor, de ondersteuningscoördinator, de ouders en de leerling de vooruitgang en de doelstelling worden besproken. Onze inzet is om elke leerling succes te laten ervaren op zijn/haar niveau.

 
Stuctuurklas (S-Klas)
De S-klas is een kleine klas voor leerlingen met een autisme spectrumstoornis, angstproblemen en/of teruggetrokken gedrag. Deze leerlingen hebben een continue ondersteuning nodig, waardoor het volgen van regulier praktijkonderwijs (nog) niet lukt. Ook kan dit tijdelijk een observatieplaatsing zijn. Er is meer individuele aandacht mogelijk door een vaste structuur en individuele aanpassing aan het tempo, het niveau en de concentratie van de leerling.

Praktijkvakken
Bewegen en Sport
In elk leerjaar krijgen de leerlingen gymnastiek en sportlessen. Het doel is met plezier bewegen als onderdeel van een actieve en gezonde leefstijl. Er worden ook verschillende sporten aangeboden zoals hockey, voetbal, badminton, basketbal en atletiek.Jaarlijks wordt er een sportdag georganiseerd voor alle leerlingen met gebruik van het sportpark tegenover ons schoolgebouw.

Kunst
Leerlingen krijgen les in verschillende disciplines van Kunst; beeldende- en textiele werkvormen, theater en film. Er wordt thematisch gewerkt aan opdrachten op niveau. In het eerste leerjaar starten we met een schetsboek waarin leerlingen ideeën uitwerken en opdrachten inplakken. Op deze manier maken ze kennis met de manier van werken bij Kunst en krijgen ze de kans om zelfvertrouwen en creativiteit te ontwikkelen. In het tweede jaar introduceren we verdiepende technieken en werken de leerlingen vaker vanuit de eigen verbeelding.

Naast zelf kunst maken en deze presenteren bezoeken de leerlingen ook kunstexcursies. Tijdens deze excursies staat het waarnemen en reflecteren op het werk van een ander centraal.
Het vak Kunst is zo ingericht dat leerlingen de opdrachten aangeboden krijgen in de bijbehorende vernieuwde lokalen: 

2D: Alles op het platte vlak zoals schetsen, ontwerpen, tekenen, schilderen. druktechnieken en collages maken. En ook werken met stof en draad met de hand of met de machine.
De leerlingen krijgen les om hun handvaardigheden te oefenen met verschillende textielproducten. Het vak is zowel technisch als creatief. Ze maken praktische en decoratieve objecten met verschillende technieken.

3D: Werken met onder andere verf, klei, steen, hout en papier-maché. 
Leerlingen krijgen les met open opdrachten waarin tekenmateriaal, verf, klei, papier-maché, steen, was, hout, enz. wordt gebruikt. Er zijn opdrachten die alleen of samen worden gemaakt. Veel van de werkstukken hangen in onze school. Elk jaar zijn er ook kunstexcursies buiten school. Zo leren de leerlingen zelf kunst maken én kunst beter begrijpen.                              

4D: Theater, geluid, spel, film en werken met tablets.
In onze 4d lokaal wordt theater gegeven. In de lessen staat respect voor elkaar centraal. Je kijkt en luistert naar de ander en leert om te gaan met het geven en ontvangen van feedback Tevens leren we emoties bij ons zelf en de ander te herkennen en krijg je de kans een mening of idee te ontwikkelen over ‘de gespeelde werkelijkheid’.  We werken ontwikkelingsgericht en vanuit intrinsieke motivatie wordt er geoefend met een eigen taak; van licht- en geluidbeheersing tot acteur. 

 

Muziek
Leerlingen ervaren dat het leuk en leerzaam is om samen muziek te maken. Ze leren niet alleen iets over muzieksoorten, maar ook om aandacht vol te houden en samen plezier te hebben.

Workshops
In leerjaar 1 en leerjaar 2 krijgen de leerlingen elke vrijdagmiddag keuze uit workshops met diverse activiteiten zoals sporten, toneel, banket maken, wereld om je heen etc.

Voorstellingen
Gedurende het schooljaar zijn er voor alle klassen voorstellingen met subsidie van theatergroepen op school of in het theater van Alkmaar. De voorstellingen gaan over maatschappelijke thema’s voor jongeren zoals: social media, safe school, seksualiteit bij jongeren. Elk jaar in december organiseert de school een Paarse Vrijdag met aandacht voor LHTBI.

Excursies
Bij de praktijkvakken worden er excursies georganiseerd naar bedrijven in de regio.

Top