Ondersteuningsteam

De ondersteuningscoördinator is voorzitter van het ondersteuningsteam en heeft als taak het organiseren van extra ondersteuning aan leerlingen (voorheen werd dit het zorgteam genoemd).  Ook heeft de ondersteuningscoördinator contact met hulpverleningsinstanties, de leerplichtambtenaar en de schoolarts.

 

De orthopedagoog is een expert waar het om de ontwikkeling van kinderen en jongeren gaat. De werkzaamheden zijn: 1) diagnostiek en behandeling van individuele leerlingen, 2) ondersteuning van het onderwijsteam, 3) advisering over passend onderwijs, en 4) de kwaliteit van het onderwijs.

 

Het schoolmaatschappelijk werk biedt laagdrempelige professionele hulp aan leerlingen en ouders bij problemen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de opvoedingssituatie, gezinssituatie, leefomgeving of de onderwijssituatie. Vanuit de Stichting ‘Groeimee’  is er kortdurende coaching mogelijk als hulp voor ouders en leerlingen. Wanneer er intensievere jeugdhulp nodig is, wordt er een aanvraag bij de gemeente gedaan.

 

Een contactpersoon is iemand bij wie een leerling met vertrouwelijke vragen en persoonlijke problemen over schoolse zaken terecht kan. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met seksuele intimidatie of extreem pesten. De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid. Maar er wordt ook verteld dat er een meldplicht is bij strafbare feiten. 

 

Top