Aanmeldingen

Aanmeld procedure
Samen met uw zoon of dochter kunt u een bezoek brengen aan de school en informatie krijgen over het onderwijs programma. Zodra de ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier compleet en ondertekend hebben ingevuld kan de aanmeldingsprocedure starten.

Vervolgens wordt er informatie opgevraagd bij de school van herkomst. Deze school stuurt De Viaan een volledig onderwijskundig rapport.

De toelatingscommissie bestaat uit de afdelingsleider van de onderbouw, ondersteuningscoördinator, schoolpsycholoog en maatschappelijk werker. Bij de aanmelding wordt gekeken naar de voorwaarden voor plaatsing.  Wanneer het advies positief is, kan uw zoon of dochter beginnen aan het praktijkonderwijs van De Viaan.

Toelatingsprocedure De Viaan 2023-2024

Top