Contact

De Viaan

Havinghastraat 11

1817 DA  Alkmaar
Tel: 072 - 5115213

E-mail: info@de-viaan.nl

Film Dag van de leerplicht

Op 16 maart was het de Dag van de Leerplicht. Wethouder mevr. Konijn heeft met leerplichtambtenaren onze school bezocht. De film hiervan kunt u hier bekijken.

Team PDF Afdrukken E-mail

Het team van De Viaan is als volgt samengesteld:

Dhr. F.J. Op 't Einde
Dhr. J.J. van de Kamer

Mw. I. Lammers

Directeur van De Viaan en van Focus
Locatiedirecteur en afdelingsleider 4e en 5e jaar
Afdelingsleider 1e, 2e ,3e jaar

Mentoren:

1A

1B

S-klas


1/2

2A

2B


3A

3B

3C


4A

4B

4C

4D

4E


5A

5Entree

mw. S. Beelen

mw. N. Mors / mw. I. Kloet

mw. J. Sikkema


mw. J. Ranzijn

dhr. E. Bezema

dhr. R. van Heijningen / mw. S. de Wit


dhr. K. Esser

dhr. P. Rezelman

dhr. B. Druiven


dhr. M. Kempff (horeca)

dhr. W. de Wit (handel)

mw. D. van Rij / mw. S Goud (zorg&welzijn)

dhr. E. Vos / dhr. J. Le Belle (techniek hout)

dhr. H. Knikman / mw. M. de Ruiter (techniek metaal)


mw. M. Zoomer

mw. M. de Lannee / dhr. R. Hilbrink

Docenten:

Mw. S. Beelen

Dhr. J. Le Belle

Dhr. E. Bezema

Dhr. B. Druiven

Dhr. K. Esser

Mw. S. Goud

Dhr. R. van Heijningen

Dhr. R. Hilbrink

Dhr. M. Kempff

Dhr. H. Knikman

Mw. I. Kloet

Mw. M. de Lannee

Mw. S. Oosterhof

Mw. J. Ranzijn

Dhr. P. Rezelman

Mw. D. van Rij

Mw. J. Rozemeijer

Mw. M. de Ruiter

Mw. J. Sikkema

Dhr. E. Vos

Dhr. W. de Wit

Mw. M. Zoomer

AVO, Plant en Dier

theater, BV, CKV, techniek, weerbaarheidstraining

AVO, muziek

AVO, Plant en Dier

AVO

textiel, zorg & welzijn, weerbaarheidstraining

AVO

consumptief, horeca

consumptief, horeca
techniek

BV, CKV, leerlingbegeleider, SOVA-trainer
AVO

textiel

AVO
AVO

Zorg&Welzijn

lichamelijke opvoeding

techniek

AVO

techniek

handel

AVO

Coördinatoren:

Dhr. P. van der Beek

Dhr. R. van Heijningen
Mw. I. Kloet

ondersteuningscoördinator
veiligheidscoördinator
anti-pestcoördinator

Stage-, nazorg en uitstroombureau:

Mw. T. de Haan

Mw. M. Zoomer

medewerkster
medewerkster

Onderwijs ondersteunend personeel (OOP):

Mw. J.H. Grimberg

Dhr. H. Janszen

Mw. F. Koelman

Mw. I.M. Luijt - de Jong

Mw. J. van Schaick

Mw. J. Wassink

adm. medewerkster

conciërge
adm. medewerkster
logopedist, roostermaker

onderwijsassistent

onderwijsassistent

Ondersteuningsteam:

Dhr. H.F. Bart

Mw. F. Cnossen - ten Brink
Mw. I. Leegwater

psycholoog

psychologisch assistent

maatschappelijk deskundige

 

De Viaan Havinghastraat 11 1817 DA Alkmaar T: 072 - 5115213 E: info@de-viaan.nl