18-09-2020

Week tegen het Pesten 21 t/m 25 september

Uit de Schoolgids:
6.4 | (CYBER)PESTEN

Helaas komt het voor dat een leerling het doelwit is van pesten. Het kan daarbij gaan om geweld met woorden of lijfelijk (fysiek of psychisch) geweld. Ook kan het gaan om digitaal geweld (cyberpesten) via internet en mobiele telefoon, zoals WhatsApp, Facebook, Instagram e.d.
Alhoewel dit niet altijd op school gebeurt, treden wij hier streng tegen op. Wij willen daarbij graag medewerking van de ouders/verzorgers, omdat deze zaken vaak vanuit huis plaatsvinden.

Onze school heeft mw. I. Kloet als anti-pestcoördinator aangesteld. Zij is het vaste aanspreekpunt bij pesten op school voor medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers. Als u als ouder vermoedt dat uw kind doelwit is van pesterijen in welke vorm dan ook, stelt u de school dan op de hoogte. Als we weten wat er aan de hand is, proberen wij daar zo adequaat mogelijk tegen op te treden.

Er is hiervoor een stappenplan opgesteld. Dit stappenplan staat vermeld op onze website bij:
>Praktische informatie>Beleidsdocumenten>Stappenplan (Cyber)pesten. 

 TIP:
Mocht u of uw zoon/dochter via Social Media met cyberpesten te maken krijgen, kijkt u dan op de website  van HelpWanted:
https://www.helpwanted.nl/

Terug naar overzicht
Top