Meedenken met de MR

De vergaderdata voor de MR 2019/2020 zijn:
 
Woensdag 9 oktober
woensdag 11 december
woensdag 18 maart
woensdag 8 april
woensdag 17 juni
De tijd is van 19.30 tot 21.00 uur
 
Gemeenschappelijk Medezeggenschap Raad van het SOVON

De GMR vergaderingen zijn in 2019/2020 gepland op:
Dinsdag 15 okt
Dinsdag 17 december
Diner GMR Dinsdag 11 februari
Dinsdag 24 maart
Dinsdag 14 april
Dinsdag 23 juni.
De tijd is van 17 uur tot circa 20 uur. Er wordt een broodmaaltijd verzorgd.

Top