Meedenken met de MR

De vergaderdata voor de MR 2020/2021 zijn:
 
Woensdag 7 oktober
Woensdag 9 december
Woensdag 17 maart
Woensdag 14 april
Woensdag 16 juni
De tijd is van 19.30 tot 21.00 uur
 
Gemeenschappelijk Medezeggenschap Raad van het SOVON

De GMR vergaderingen zijn in 2020/2021 gepland op:
Dinsdag 20 oktober
Donderdag 17 december
Dinsdag 23 maart
Dinsdag 20 april
Dinsdag 22 juni
De tijd is van 17.00 uur tot circa 20.30 uur. 

Top