Contact

De Viaan

Havinghastraat 11

1817 DA  Alkmaar
Tel: 072 - 5115213

E-mail: info@de-viaan.nl

Film Dag van de leerplicht

Op 16 maart was het de Dag van de Leerplicht. Wethouder mevr. Konijn heeft met leerplichtambtenaren onze school bezocht. De film hiervan kunt u hier bekijken.

Toelating PDF Afdrukken E-mail
 • op advies van de afleverende school meldt u uw kind aan, door middel van het invullen van een aanmeldingsformulier. U ondertekent het aanmeldingsformulier met de Toestemmingsverklaring en het formulier Visie ouders / verzorgers. U verstuurt de aanmelding met een kopie van een geldig identiteitsbewijs.
 • er wordt informatie opgevraagd bij de school waar uw kind vandaan komt.
 • indien nodig wordt er aanvullend onderzoek gedaan door de Commissie van Onderzoek en Begeleiding.
 • u krijgt een brief van de maatschappelijk werkster. Zij maakt met u een afspraak voor een huisbezoek.
 • de resultaten van het onderzoek worden besproken in de commissievergadering. De bevindingen worden samengevat en vastgelegd in een gemeenschappelijk rapport.
 • samen met ouders / verzorgers wordt de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) praktijkonderwijs besproken. Ouders / verzorgers worden uitgenodigd de aanvraag voor een TLV te ondertekenen.
 • de TLV wordt aangevraagd bij het Samenwerkingsverband VO/VSO Noord Kennemerland (SWV).
 • het SWV beslist of een TLV voor uw kind kan worden afgegeven. Van deze beslissing wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld.
 • indien het SWV een TLV afgeeft, dan wordt uw kind geplaatst.
 • indien uw kind niet toegelaten kan worden krijgt u een alternatief advies.
 • binnen zes weken na de start van het schooljaar wordt het Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) opgesteld in overleg met ouders / verzorgers en de leerling.
 • In de loop van het eerste schooljaar vindt er een medisch onderzoek plaats op school.
 

De Viaan Havinghastraat 11 1817 DA Alkmaar T: 072 - 5115213 E: info@de-viaan.nl