Contact

De Viaan

Havinghastraat 11

1817 DA  Alkmaar
Tel: 072 - 5115213

E-mail: info@de-viaan.nl

Film Dag van de leerplicht

Op 16 maart was het de Dag van de Leerplicht. Wethouder mevr. Konijn heeft met leerplichtambtenaren onze school bezocht. De film hiervan kunt u hier bekijken.

Onderwijs PDF Afdrukken E-mail


Inhoud en organisatie van het onderwijs

De leerjaren zijn verdeeld in onderbouw en bovenbouw.

 • onderbouw: de klassen 1 en 2
 • bovenbouw: de klassen 3, 4 en 5

Bij het samenstellen van de klassen houden wij rekening met:

 • de leeftijd
 • het cognitieve niveau
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • het leerlingenaantal
 • de gewenste sectorklas.

Er wordt gewerkt met kleine klassen van maximaal 16 leerlingen.


S-klas
Voor leerlingen met autistische kenmerken is er, voor één of meerdere jaren, de S-klas. Deze groep is kleiner (9 à 10 leerlingen) en daardoor is er meer individuele aandacht.
Om een grote mate aan veiligheid te waarborgen voor deze leerlingen, wordt het volgende geboden:

 • een eigen lokaal met bepaalde voorzieningen
 • structuur
 • voorspelbaarheid
 • rust
 • aanpassing aan tempo, niveau en concentratieproblemen
 • tegemoetkoming aan de eigenheid van elke leerling.

De leerlingen van de S-klas krijgen extra ondersteuning van de Trajectbegeleider.

De mentor van de S-klas en de Trajectbegeleider delen hun deskundigheid met de overige docenten van de S-klas. Hiermee wordt gestreefd naar een eenduidige werkwijze en benadering van deze leerlingen.
Waar mogelijk biedt een stagiair ondersteuning op onderwijsinhoudelijk dan wel organisatorisch gebied.

Deelname aan schoolactiviteiten wordt altijd overwogen en zo nodig aangepast.

Na de S-klas wordt een individueel traject uitgezet. Dit hoeft niet op de Viaan te zijn.


De vakken

Op De Viaan krijgen de leerlingen les in theorie-en praktijkvakken. Tempo en niveau van het onderwijs zijn aangepast aan de mogelijkheden van de leerlingen.

Theorievakken: Praktijkvakken:

Nederlands

Rekenen en wiskunde

Engels

Burgerschap

Informatiekunde

Sociale competentie

Economie

Handvaardigheid

Techniek

Consumptieve technieken

Lichamelijke opvoeding

Plant & Dier

Beeldende vorming

Zorg & Welzijn

Textiele werkvormen

Theater

Muziek

Handel

CKV


In het 3e, 4e en 5e leerjaar wordt er naar gestreefd stof aan te bieden waaraan toetsing en certificering is verbonden. In samenwerking met verschillende branches wordt de leerling zo goed mogelijk voorbereid op de specifieke uitstroomrichting. Voor een aantal leerlingen biedt ons uitstroomprogramma een goede voorbereiding naar een vervolgtraject binnen een brancheopleiding of op een ROC, al of niet in combinatie met werk.

Op De Viaan kunnen de volgende certificaten behaald worden:

 • VCA (basisveiligheid)
 • Schoonmaken in de groothuishouding
 • Werken in de zorg als facilitair medewerker
 • Dierverzorging
 • Onderhoud plantsoenen
 • Onderhoud schoolomgeving
 • Heftruckchauffeur
 • Winkelmedewerker
 • SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca)

Dit schooljaar zijn we gestart met het aanbieden van de Entree opleiding. De Entree opleiding is dit jaar een pilot. In deze klas (5E) gaan de leerlingen 1 dag naar school en lopen ze 4 dagen stage.

 

De Viaan Havinghastraat 11 1817 DA Alkmaar T: 072 - 5115213 E: info@de-viaan.nl