Contact

De Viaan

Havinghastraat 11

1817 DA  Alkmaar
Tel: 072 - 5115213

E-mail: info@de-viaan.nl

Film Dag van de leerplicht

Op 16 maart was het de Dag van de Leerplicht. Wethouder mevr. Konijn heeft met leerplichtambtenaren onze school bezocht. De film hiervan kunt u hier bekijken.

MR en Leerlingenraad PDF Afdrukken E-mail

MR

De medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid en besturen van de school te maken hebben. De MR van De Viaan bestaat uit de volgende personen:

Ouders:

Dhr. J. Groot

Mw. D. Manshanden

Personeelsleden:

Mw. D. van Rij
Dhr. W. de Wit

Leerlingen:

Pete Appel

Anne-Marie Beets


De MR vergadert zes maal per jaar.


Notulen van de MR: 16-3-2017, 13-4-2017, 22-6-2017, 12-10-2017.

Volgende vergaderingen zijn op 7-2, 21-3, 11-4, 21-6-2018 van 19.30 - 21.00 uur.


Leerlingenraad

De leerlingenraad wordt gevormd door de klassenvertegenwoordigers van alle klassen. De leerlingenraad vergadert tweemaal per jaar over onderwerpen die bij de leerlingen leven en die ze vaak zelf aandragen. Ook wordt aan de leerlingenraad gevraagd wat zij van bepaalde vraagstukken vinden.

De vergadering wordt geleid door een docent, genotuleerd door een MR-lid en bijgewoond door de directeur of adjunctdirecteur. De agenda wordt van tevoren in de klassen besproken. Ideeën en besluiten worden meegenomen in de team- en MR-vergaderingen.

 

De Viaan Havinghastraat 11 1817 DA Alkmaar T: 072 - 5115213 E: info@de-viaan.nl